ریسمان یا طناب نقره ای و محل اتصال آنها

ریسمان یا طناب نقره ای و محل اتصال آنها

ریسمان یا طناب نقره ای ، اتصالاتی است بین کالبد فیزیکی ، تن پوش و روح آدمی. مادام که این ریسمان ها گسسته نشوند ، انسان مرگ را تجربه نخواهد کرد. در پیوندهای عاطفی و عاشقانه و ایجاد وابستگی میان انسان ها ، این ریسمان ها نقش مهمی ایفا می کنند. ضخامت و تنیدگی شاخک های این ریسمان ها در دو فرد در روابط عاطفی ، قطع رابطه و پیوند عاطفی را بسیار سخت و دردناک می نماید.


%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C.jpeg


به سبب عوامل مختلف این ریسمان ها به مرور نازکتر ، ضعیف تر ...


002.gif مطالعه متن کامل نوشتار در وبسایت حکمت کهن.

 

»»»  از اینجا مطالعه فرمایید.New_02.gif


/ 0 نظر / 439 بازدید